ÚSPORY ENERGIE
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021467 Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti OBALPLAST Smrčí s.r.o. Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti OBALPLAST Smrčí s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1ks energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
OBALPLAST Smrčí s.r.o., Smrčí 58, 511 01 Turnov, Česká republika
O B A L O V Á V Ý R O B A S T Ř I K O V V Á N Í P L A S T Ů SÍTOTISK

ÚSPORY ENERGIE

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021467 Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti OBALPLAST Smrčí s.r.o. Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti OBALPLAST Smrčí s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1ks energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ÚSPORY ENERGIE

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021467 Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti OBALPLAST Smrčí s.r.o. Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti OBALPLAST Smrčí s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1ks energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.